Maand: september 2019

Functie HR-professionals

Veel HR-professionals in het werkveld verwachten dat hun functie de komende jaren zal gaan veranderen. Onder andere digitalisering speelt hierbij een rol. Dit zal van effect zijn op andere de uitvoerende taken van HR-professionals. Zij denken dat er veranderen zullen plaatsvinden op zowel de inhoud als de uitbreiding van de uitvoerende taken. Zo zullen taken …